Voor tuinen en plantsoenen stelt GreenChamp in nauwe samenspraak met de klant een plan van aanpak op. Maatwerk dus.

Globaal ziet dit plan van aanpak er als volgt uit:

  • inspectie van de grasmatten
  • nemen van grondmonsters
  • analyse grondmonsters
  • advies op maat en prijsopgave
  • behandelen van de grasmat
  • uitgebreide nazorg!

Bel 06 20 49 88 44 of mail info@greenchampmeststoffen.nl